MEVZUAT

30 Eylül 2017 --- Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” (YN ÖKC) kullanma mecburiyeti ile ilgili hükümleri ihtiva eden içeren 30 Eylül 2017 Tarih ve 30196 Sayılı Resmi Gazete’de 483 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

8 Mart 2017 --- 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda belirtilen 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanundaki düzenlemeler

 

24 Şubat 2017 --- 2017 yılı SGK Destek Primi tespitine ilişkin 06.02.2017 Tarihli ve 2017/9865 Sayılı Kararnamenin Eki

07 Ocak 2017 --- 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları.

07 Ocak 2017 --- 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında uygulancak asgari ücret ve yasal kesintileri.

31 Ekim 2016 --- 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretler için, 26/10/2016 tarihli ve 6753 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 86 ncı maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalar 

19 Ağustos 2016 --- 6728 sayılı Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanundaki 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler

15 Ağustos 2016 ---  6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'nun yürürlüğe girmesi

 

02 Haziran 2014 --- Muhasebe Birimleri Tarafından Yapılacak İşlemler.

 

15 Mayıs 2014 --- İşçi Özlük Dosyalarının Önemi Ve Bulunması Gereken Evraklar

 

01 Mayıs 2014 --- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği.

 

15 Nisan 2014 --- Kar dağıtımı ile ilgili Türk Ticaret Kanunu hükümleri.

 

14 Mart 2014 --- Kar dağıtımı ile ilgili Türk Ticaret Kanunu hükümleri.

 

12 Mart 2014 ---Bir emekli ve yardım sandığının, Vakıf üyelerinden vefat edenlerin mirasçılarına ölüm yardımı, üyelerin kendilerine tam maluliyet yardımı...