HİZMETLERİMİZ
Vergi

Vergi hukuku ve uygulamaları Akil YMM'nin esas uzmanlık alanıdır. Bu alanda sürekli danışmanlık ve tasdik hizmetlerinin yanında vergi ihtilaflarının düzeltme ve uzlaşma gibi temel çözümleme yöntemleri konusunda 

20 yıla varan bir sürede oluşan önemli bir bilgi birikimine sahibiz. Özellikli bir alan olan Vergi hukuku uygulamalarında yardıma ihtiyaç duyan müşterilerimize, kanun ve mevzuata hâkim olmanın ötesinde güncel karar ve idare uygulamalarını da yakından takip ederek hizmet vermeye devam ediyoruz.

 

Bordro Hizmetleri

 

Akil YMM, yeni ufuklar açan, uyumu artıran ve daha kapsamlı bir insan kaynakları yönetiminin yolunu açan daha hızlı ve kolay bir bordro hizmeti teklif ediyor. 

Bordro hizmeti sadece çalışanların ücretlerinin ödenmesinden ibaret değildir. İşinizin bu hizmetle ilişkisi bulunan bütün birimlerini ve elinizdeki verilerin buralarda kullanılabilme potansiyelini bir düşünün. İşiniz için yeni sezgiler, mevzuatın sair gereklerine daha fazla uyum ve insan kaynakları yönetiminin bir sonraki seviyeye taşınması için Akil YMM takımı yardıma hazır.

Mali Danışmanlık

 

Akil YMM takımı mali danışmanlık hizmetlerinde temel bazı ilkelerden hareket eder. Bu ilkelerden ilki soruyu ve sorunu anlamaktır. Bu anlayış bizi müşterilerimle yakın ve sürekli çalışma ilkesine yöneltmiştir.Çözüm sunarken konuya etki eden tüm faktörleri birlikte değerlendirmeyi hedefleriz. İyi araştırılmamış, müzakere edilmemiş ve olgunlaştırılmamış görüş ve cevaplar çoğu zaman sorun olarak tekrar işletmenin önüne gelir. Buna sebep olmamak düşüncenin ve çözümün kalitesi olarak adlandırdığımız bir başka ilkeyle hareket etmemizi gerektirmektedir.
 

Mali Analiz ve Finansman

İşletmelerin başarılı bir şekilde yönetimi için uzun yıllar boyunca ortak akılla meydana getirilmiş olan bilgi ve teknikleri kullanmak herkes için bir zorunluluk haline gelmiştir. Yönetimin etkinliğinin kontrolü, yatırımların seçimi, kaynakların sağlanması, üretim, satış ve finansman planlarının yapılması ve sonuçların yorumlanmasında muhasebenin sağlayacağı bilgiler ve mali tablolar temel teşkil eder. Bu bağlamda, Akil YMM yılların verdiği deneyim ve tavizsiz özenle sizlere işletmenizin mali yönden tam bir analizini sunmakla kalmayıp, bu doğrultuda atılması gereken adımları, alınması zaruri tedbirleri ve potansiyel gelişim olanaklarını da ortaya koymaktadır.

Tasdik Hizmetleri 

 

Gelir ve Kurumlar Vergisinde tasdik hizmetlerinde amaçlanan vergi mevzuatının uygulamasında hatalı uygulamalarının önüne geçmek ve olası bir vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek tarhiyat riskini önemli ölçüde azaltmaktır. Maliye Bakanlığı'nca hakkında Yeminli Mali Müşavirlerce tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak incelenecekleri ifade edilmektedir. 


 

Bağımsız Denetim

 

Şirketimiz halka açık şirketlerin SPK mevzuatı çerçevesinde yaptırmak zorunda oldukları bağımsız denetim hizmetleri vermektedir. Bunun dışında mali tablolarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Uluslararası Denetim standartlarına göre denetlenmesini isteyen şirketler için de bağımsız denetim hizmetleri sunulmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve diğer kurullar ile çeşitli kamu otoritelerinin ve bankaların şirketlerden talep ettikleri Bağımsız Denetim raporları da şirketimizin çalışma konuları arasında yer almaktadır.