VERGİ

07 Nisan 2018  --- 6 Nisan 2018 Tarih ve 30383 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 Sayılı “KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la getirilen yenilikler.

02 Ocak 2018 --- 2018 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenen Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar.

28 Eylül 2017 --- (KDV Tevkifat Oranı Değişikliği) 27.09.2017 Tarih ve 30193 Sayılı Resmî Gazete’de 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

4 Şubat 2017 --- 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) ve (IV) sayılı listelerde yer alan bazı mallarda uygulanan özel tüketim vergisi oranının belirlenmesine ilişkin 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

4 Şubat 2017 --- 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan; mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına, indirimli orana tabi işlemlerde iade edilecek verginin alt sınırının tespitine ilişkin 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

4 Şubat 2017 --- 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kağıtlara ilişkin damga vergisi oranının belirlenmesine ilişkin 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

27 Ocak 2017 --- 27.01.2017 Tarih ve 29961 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ‘da belirtilen 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve ilaveler.

28 Aralık 2016 --- VUK'ta yer alan, 2016 yılında uygulanan maktu had ve tutarların yeniden değerleme oranında arttırılmasıyla ilgili, 27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı R.G.'de yayımlanan, 476 sıra numaralı VUKGenel Tebliği

30 Aralık 2015 ---  Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik (Belgeleme) Zorunluluğu Getirilmesi ile İlgili 459 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.

 

29 Aralık 2015 ---  e-Arşiv Uygulaması İle İlgili 464 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.

 

28 Ağustos 2015 İle İlgili 27.08.2015 Tarihli 29458 Sayılı Tebliğ

 

14 Mart   2014 --- Vakıf senedinde yer alan “bağış ve yardım” gelirlerine gerek olup olmadığı ve hizmet satanlardan, bu ilişkileriyle bağlantılı bir şekilde bağış alınmasının vergi mevzuatı ve diğer mevzuat karşısındaki durumu.